Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Dzień Wybierania Właściwej Strategii

 

Wszyscy dążymy do jakiegoś celu. Tylko dlaczego jedni docierają do niego szybciej, inni wolniej, a jeszcze inni nigdy? Odpowiedź jest prosta: sukces naszej "podróży" zależy przede wszystkim od naszego podejścia i właściwej strategii. Najważniejsze, aby gdy coś nam się nie udaje, nie rezygnować, tylko zmienić drogę...

 

Dzień Wybierania Właściwej Strategii
czytaj więcej
  • Zapytanie

Rzeczenica, 24.03.2017 r.

 

Szanowni Rodzice

 

 

           Wychodząc naprzeciw potencjalnym oczekiwaniom niektórych rodziców zwracam się z zapytaniem, czy byliby Państwo zainteresowani bezpłatną nauką  języka ukraińskiego lub języka niemieckiego  dla Waszych dzieci,  celem podtrzymania  i rozwijania poczucia tożsamości narodowej. Wymiar nauczania danego języka wynosi 3 godziny lekcyjne  w tygodniu.  Zajęcia z języka ukraińskiego  odbywają się obecnie w Szkole Filialnej  w Pieniężnicy i cieszą się znacznym zainteresowaniem uczniów. Prowadzone są one przez nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami,  mającego duże doświadczenie pedagogiczne.   W przypadku szerszego zainteresowania( 5 - 7 osób)  możliwe jest uruchomienie osobnej grupy  międzyklasowej  w Rzeczenicy.                                            

         W związku z powyższym, jeżeli wyrażają Państwo wolę nauki przez Wasze dziecko/dzieci języka ukraińskiego lub języka niemieckiego i nauki własnej historii i kultury(ten przedmiot tylko w kl. V w wymiarze 1 godziny) proszę o złożenie stosownego wniosku (w załączeniu)  najpóźniej do 10 kwietnia  tego roku.

      Termin uwarunkowany jest tym , że  szkoła musi mieć  czas na ujęcie tego przedmiotu w arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny, który to arkusz dyrektor przedstawia w kwietniu  organowi nadzoru pedagogicznego, związkom zawodowym i organowi prowadzącemu odpowiednio do zaopiniowania i zatwierdzenia.

W przypadku braku zainteresowania powyższą propozycją lub gdyby ona Państwa nie dotyczyła,  proszę uznać ją za niebyłą.

 

                                                                                                 Z poważaniem


                                                                                                 Janusz Bystron

                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w RzeczenicyWniosek

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

 

Dnia 28 marca (wtorek) o godz.10.55 dla uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej i o godz. 11.50 dla uczniów Gimnazjum  odbędzie się przedstawienia z cyklu : „Żywa lekcja historii”     -  w tym roku Średniowiecze                                       

Uczniowie będą mogli wziąć aktywny udział w zajęciach – przebranie w stroje z epoki, symulowana walka.

Spektakle prezentowane są przez Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”, który od lat gościmy w naszej szkole.   Jego członkowie są współtwórcami świetności zamku w Gniewie oraz turniejów i inscenizacji historycznych tam organizowa­nych. Dodatkowo są współorganizatorami największej imprezy historycznej w Polsce  i  równocześnie jednej z  naj­większych w Europie – Inscenizacji „Bitwy pod Grunwaldem”.  Umiejętności teatru często wykorzystywane są przez autorów filmów i programów  TV, historycznych, edukacyjnych, kultural­nych oraz krajoznawczych.

Koszt : 5 zł.     Pieniądze proszę przekazywać wychowawcom.

 

 

 

Dzień Kobiet w szkole w Pieniężnicy
czytaj więcej
Zdrowo jem, więcej wiem! w Pieniężnicy
czytaj więcej